postheadericon Wyniki 3 otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie sportu do realizacji w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.6.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 18.01.2019r.


Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.),
Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wyniki III Otwartego Konkursu Ofert w 2019r. na zadanie w zakresie sportu:

Organizacja cyklu imprez biegowych m.in.: Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Frog Race, Bieg Złotych Liści, Cross Mikołajkowy, Bieg z Pasją i Pupilem, Memoriał Lecha Abramowicza, Memoriał Sławomira Rosłona, Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

Zadanie realizować będzie:
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”,
kwota przyznanej dotacji: 160 000,00zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

alt
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych