ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.10.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 24.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

Zarządzam, co następuje:

Zatwierdzam wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na zadanie w zakresie sportu:

Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Zadanie realizować będzie:

- Klub Sportowy „Gosirki” Piaseczno,

kwota przyznanej dotacji: 70 000,00zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Perła” Szczaki- Złotokłos,

kwota przyznanej dotacji: 30 000,00zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Jazgarzew,

kwota przyznanej dotacji: 30 000,00zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Żabieniec,

kwota przyznanej dotacji: 20 000,00zł,

- Klub Sportowy „Laura” Chylice,

kwota przyznanej dotacji: 20 000,00zł.

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych

Nasi partnerzy

gmina_piaseczno_logo
bologonowepoziometło
MSiT-logo