REGULAMIN GABINETU MEDYCYNY SPORTOWEJ Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie (GMS GOSIR)
********************************************************************************************************************************1. UPRAWNIENI:

- dzieci i młodzież szkolna, spełniająca niżej wymienione warunki:

- zamieszkanie na terenie Gminy Piaseczno i przynależność do klubu sportowego, działającego na terenie Gminy Piaseczno i wspieranego z jej budżetu.

2. ZAPISY:

- przyjmowane są droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- informacji dodatkowych udziela pielęgniarka dyżurna w terminach:

- wtorek: 16.00 - 16.00,
- środa: 16.00 - 19.00,
bezpośrednio lub telefonicznie: 22 716 66 00 wew. 44,

- mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela klubu sportowego lub szkoły na odpowiednim formularzu (do pobrania ze strony GOSi R: GMS).

3. WYMAGANIA:

- zgłaszający się na badania wstępne musi posiadać dokument tożsamości oraz aktualne wyniki badań diagnostycznych (GMS nie wystawia skierowań na badania diagnostyczne),

- zgłaszający się na badania okresowe musi posiadać aktualną „kartę zdrowia sportowca”, oraz aktualne wyniki badań diagnostycznych,

- okres ważności wyników badań diagnostycznych wynosi: do 12. m-cy,

- okres ważności wyników badań sportowych wynosi: do 6. m-cy,

- zgłaszający się na badania zobowiązani są do przestrzegania uznanych wymogów z zakresu higieny osobistej i estetyki.

4. INFORMACJE OGÓLNE:

- zgłaszający się na badania a nie spełniający w/w wymagań nie będą przyjmowani,

- zgłaszający się na badania a niezapisani nie będą przyjmowani lub przyjmowani w ostatniej kolejności (tylko w planowanym czasie przyjęć),

- badania diagnostyczne obejmują:

- badania laboratoryjne: krew, mocz,

- badania specjalistyczne: EKG, RTG,

- nadzór nad bieżącym przebiegiem badań sprawuje pielęgniarka dyżurna GMS,

- w GMS dokonywana jest wyłącznie kwalifikacja do uprawiania sportu - nie wykonuje się w nim żadnych badań ogólnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2017.

Dyrektor GOSiR w Piasecznie