Zasady korzystania z otwartych obiektów GOSiR Piaseczno podczas epidemii.

  • Pierwszeństwo korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane.
  • Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 6. osobowych.
  • Czas trwania zajęć jednej grupy wynosi 45 min.
  • Między zajęciami obowiązuje 15 min. przerwa techniczna (zmiana grupy, dezynfekcja).
  • Uczestnicy zajęć podlegają weryfikacji w/g listy w punkcie obsługi obiektu.
  • Listy uczestników zajęć należy składać lub wypełniać w dniu zajęć, w wyznaczonym punkcie obsługi obiektu ( wzór listy do pobrania na stronie GOSiR lub w obiekcie).
  • Przed wejściem na obiekt uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ( używanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk).
  • Podczas zajęć sportowych maseczka ochronna nie obowiązuje.
  • Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń obsługi obiektu.
  • Niniejsze zasady obowiązują od 04.05.2020. do odwołania.

Prosimy o zgłaszanie zajęć wg załącznika:

Lista uczestników zajęć sportowych na obiektach otwartych GOSiR Piaseczno podczas epidemii.