- OPŁATA ZA WEJŚCIE JEDNORAZOWE - 8 zł/ 1 godzina

- OPŁATA ZA KARNET (20% bonifikaty):

          - 10 godzinny - 64 zł
          - 20 godzinny - 128 zł
          - 30 godzinny - 192 zł

W związku z opublikowaniem w dniu 21.12. 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w dniach: 28.12.2020 –31.01.2021 obiekty GOSiR zostają zamknięte dla użytkowników z wyłączeniem „sportu  zawodowego(…) lub zawodników pobierających stypendium  sportowe (…),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach  ligi  zawodowej (…),  lub  dzieci  i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.”
 
Uwaga:

Przy karnecie siłownia czynna od 7.00 do 21.00, bez karnetu od 13.00, soboty 10.30 do 17.00
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 22 716 66 00 wew. 32 (kasa) lub 36 (siłownia)

Przed korzystaniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem siłowni GOSiR Piaseczno:

Regulamin


silowniaShow Gallery