Skatepark jest czynny CODZIENNIE w godzinach 8:00 - 22:00

Regulamin
W związku z opublikowaniem w dniu 21.12. 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów w dniach: 28.12.2020 –31.01.2021 obiekty GOSiR zostają zamknięte dla użytkowników z wyłączeniem „sportu  zawodowego(…) lub zawodników pobierających stypendium  sportowe (…),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach  ligi  zawodowej (…),  lub  dzieci  i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.”