Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Wyznacza się dzień 2 maja 2023r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników GOSiR.

Przedstawiamy wyniki XI otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizacja cyklu imprez biegowych" w 2023 roku.

Przedstawiamy wyniki X otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Rozwój i szkolenie w zakresie koszykówki seniorskiej z Gminy Piaseczno" w 2023 roku.

Przedstawiamy wyniki IX otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Rozwój i szkolenie w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno" w 2023 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie organizacji cyklu imprez biegowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie koszykówki seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie zapasów dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Przedstawiamy wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą "Rozwój i szkolenie w zakresie tenisa stołowego seniorów z Gminy Piaseczno" w 2023 roku.

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno