Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Organizacja cyklu imprez biegowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Rozwój i szkolenie w judo dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Rozwój i szkolenie w zakresie pływania dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie koszykówki seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie tenisa stołowego seniorów z Gminy Piaseczno.

STYPENDIA SPORTOWE 2024

Działając zgodnie z Uchwałą nr 973/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania  stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2023 roku.


Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 27.12.2023r. do godz. 12.00.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno.

Podkategorie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

informuje, że do dnia 31 grudnia 2019 roku

można składać wnioski o stypendium sportowe, za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zasady i tryb przyznania stypendiów określają uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie (.pdf):
Nr 32/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku
Nr 64/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku

Wniosek: załącznik do uchwały Nr 32/III/2018 z 12 grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: GOSIR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno.

alt

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno