Podpisany regulamin do pobrania poniżej:

Zasady korzystania z pływalni GOSiR w Piasecznie w okresie pandemii - od dnia 04. 07. 2020 r. do odwołania.

 

 1. Niniejszy dokument stanowi okresowe uzupełnienie obowiązującego regulaminu korzystania z pływalni GOSiR w Piasecznie.
 2. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z pływalni, zgodnie

     z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego -  http://www.gov.pl/web/rozwoj/baseny-i-sauny.

 1. Koniecznie zdezynfekuj ręceprzy wejściu i wyjściu z obiektu.
 2. Noś osłonę ust i nosaz wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.

    Osłonę ust i nosa zdejmij i pozostaw wraz z ubraniem w przebieralni, następnie udaj się bezpośrednio pod natrysk i przejdź do strefy basenów.

    Po kąpieli ponownie załóż osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni i noś do wyjścia z obiektu.

 1. W strefie wejścia i kasy:
 • zachowaj dystans 2 metrów  pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kasy  lub szatni ,
 • bezpośrednio przed kasą może znajdować się maksymalnie 1 osoba,
 • nie korzystaj z pływalni, jeśli masz objawy jakiejkolwiek  infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 • ogranicz do minimum czas przebywania w holu obiektu przed i po korzystaniu

z pływalni,

 • wybierz płatność bezgotówkową.
 1. W strefie przebieralni, pryszniców i toalet :
 • zachowaj dystans 2 metrów od osób przebywających w szatni - ograniczyliśmy liczbę szafek, aby ci to umożliwić,
 • korzystaj tylko i wyłącznie z wydzielonych pryszniców i kabin, zachowując dystans 2 metrów pomiędzy osobami,
 • koniecznie przestrzegaj zasad higieny użytkowników na pływalniach i obowiązkowo umyj całe ciało pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 1. W strefie basenów:
 • z basenu sportowego mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 3 osoby na jednym torze,
 • z basenu rekreacyjnego może korzystać jednocześnie maksymalnie  8 osób,
 • zwracaj uwagę, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w  basenie było odpowiednie,
 • na pływalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 26 osób.
 1. Przestrzegaj regulaminów obiektu i dyspozycji jego obsługi .

HARMONOGRAM WEJŚĆ NA PŁYWALNIĘ  GOSiR W CZASIE EPIDEMII

WEJŚCIE

WYJŚCIE

6:00

7:00

7:15

8:15

8:30

9:30

9:45

10:45

11:00

12:00

12:15

13:15

13:30

14:30

14:45

15:45

16:00

17:00

17:15

18:15

18:30

19:30

19:45

20:45

21:00

21:50