Ze niezmiernym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  że odszedł od nas nasz współpracownik i Przyjaciel,  Pan Andrzej Owczarek .

Społecznik i samorządowiec,  piaseczyński  radny , członek  prezydium Rady Miejskiej I – j kadencji a przede wszystkim dla Nas , ludzi sportu - sportowy pasjonat.

Swoje zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnego sportu realizował w piaseczyńskim urzędzie, a następnie w  jeszcze większym zakresie, w naszym GOSiR- rze, którego był współtwórcą i jednym z pierwszych pracowników.

Tu, z właściwą sobie solidnością i charyzmą, zajął się organizacją życia sportowego a przede wszystkim rozwojem sekcji koszykarskiej i tenisowej.

Stał się ich zawodowym opiekunem, pomysłodawcą i organizatorem wielu sportowych imprez.

Niektóre z nich są do dziś kontynuowane a tenisowy turniej Grand Prix Piaseczna Amatorów, ze swoją blisko 25-letnią historią, jest jedyną taką imprezą w kraju.

Poza pracą zawodową Pan Andrzej znajdował jeszcze czas na społeczne działania dla sportu - był Prezesem LKS Perła Złotokłos, rodzimego klubu, który dzięki Niemu zyskał nową jakość organizacyjną i szkoleniową, kontynuowana do dzisiaj.

Już nie będąc w pełni aktywnym  zawodowcem i działaczem, zmagającym się ze zdrowotnymi słabościami, przyjeżdżał do GOSiR- u,  by kibicować ulubionemu turniejowi tenisowemu, z satysfakcją widzieć kontynuację swoich działań i spotykać tu takich jak on pasjonatów. 

Skromny, rzetelny i życzliwy każdemu, dobry człowiek jakim był Pan Andrzej mógł być dumny ze swoich ponadczasowych dokonań.

Obok nich pozostawił wielkie grono życzliwych ludzi, przyjaciół, zyskując ich uznanie, szacunek i wielką o sobie pamięć.

Naszego Przyjaciela żegnamy we czwartek, 5 sierpnia o g. 14. w Złotokłosie.