1

     Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród
i wyróżnień  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz sportu w 2021 roku.


     Termin składanie wniosków upływa 18 stycznia 2022 o godz.12.00.  
Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
w godz. 9.00 -15.00 lub w biurze na Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno ul. 1 go maja 16 w godz. 15.00 – 20.00. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o w/w nagrody i wyróżnienia.
     Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. W załączeniu wniosek nagrodowy oraz uchwała regulująca zawady przyznawania nagród i wyróżnień.
     W tym roku Gala Sportu 2022 – Podsumowanie Roku Sportowego 2021 odbędzie się 18 lutego br. o godz. 18.00.      
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk tel. 660-057-999              


                                     Ze sportowym pozdrowieniem

                             Komisja nagród i wyróżnień sportowych

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

uchwała

wniosek