ZARZĄDZENIE NR SPS.0050.12.2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 24.01.2020r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 15 i art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 

Zarządzam, co następuje:

Zatwierdzam wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert w 2020r. na zadanie w zakresie sportu:

Organizacja cyklu imprez biegowych m.in.: Piaseczyńska Mila Konstytucyjna, Piaseczyńska Piątka, Maraton Sztafet, Frog Race, Bieg Złotych Liści, Cross Mikołajkowy, Bieg z Pasją i Pupilem, Memoriał Lecha Abramowicza, Memoriał Sławomira Rosłona, Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa.

Zadanie realizować będzie:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”

kwota przyznanej dotacji: 190 000,00zł

Pełna treść zarządzenia do pobrania tutaj

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Wydział Spraw Społecznych

Nasi partnerzy

gmina_piaseczno_logo
bologonowepoziometło
MSiT-logo